Udskift en vare

Hvis du sender varer tilbage til vores e-lager, får du dine penge tilbage for varerne. Du betaler forsendelsen for returneringen. I tilfælde af en klage vil vi godtgøre dig dine portoomkostninger bagefter.

Klager over varer

I henhold til forbrugerkøbsloven har du som kunde ret til at indgive en klage i 3 år efter du har modtaget din vare. Thorbergdesign anvender forbrugerkøbslovens klageadgang. BEMÆRK! Det er vigtigt, at du laver en korrekt rapport.

Synlig fejl: rapporter direkte til order@thorbergdesign.se. Emballagen gemmes til enhver klage til postkontoret for transportskader.

Skjult fejl: rapporteret til order@thorbergdesign.se inden for 3 dage efter modtagelse af varen. Vi udskifter et produkt, som vi mener er forkert afsendt eller beskadiget.

Sådan returneres en vare

Vi leverer gratis til vores private kunder over hele verden. Hvis du ikke er tilfreds med dit køb og vil bytte eller returnere din vare og have en klage, sendes produktet til os på følgende adresse via firmapakke:


Thorberg
Bucuti AB
Skeppargatan 100
115 30 Stockholm
Sverige

Hvis varen sendes med anbefalet post, kan vi ikke hente den, den skal sendes som en forretningspakke eller almindelig post.

Navn og ordrenummer skal medtages, når vi vender tilbage til os, ellers kan vi ikke behandle det.
Du betaler forsendelsen for returneringen. I tilfælde af en klage vil vi godtgøre dig dine portoomkostninger bagefter. Når vi har modtaget returneringen, sender vi enten en ny vare eller opretter en kredit for det tilsvarende beløb.